SSSStt ….

In 1934 vond Jos Hakker het koekje van het Antwerpsch Handje uit. Hetzelfde jaar kwam de kaskraker De Witte in de Vlaamsche cinemazalen.
Dat was andere koek: mét chocolade van Martougin. Dit ongelooflijk aanbod van Martougin Minerva vind je tijdens de chocoladeweek bij Helios in Berchem. Ssstt…