WINNAARS GI-HAND EN MEGA-MELO

Op zaterdag 17 april vond de prijsuitreiking plaats van de wedstrijd die Koekenstad organiseerde rond de expo van Antwerpse koekjes. Meer dan 4000 mensen bezochten de tentoonstelling. Iets meer dan 1400 vulden een wedstrijdformulier in. Daaruit werden honderd winnaars gekozen die met een pakket lekkers naar huis gingen.
Maar bij die honderd ook twee hoofdwinnaars.

Karen Uytfries kreeg de Gi-Hand uit de handen van mevrouw Bossuyt van Bakkerij Bossuyt, Kristus Koningplein 21 in Ekeren.
Pitú Ami Radier won de Mega-Melo en mocht deze in ontvangst nemen van Emelie Janssens van Bakkerij Manus Bredabaan 491 in Brasschaat.